logo2

 • stjan
 • nldazuu fotografeertvoorFacebook 3 van 8
 • FranciscuskerkSHeerenhof
 • Basisschool
 • A12
 • Betuwelijn01
 • Halsaf
 • Lotjeshoeve
 • Sportparkdebuitenboom
 • Dorpshuis St Jan
 • Gelderland
 • St. Franciscuskerk / 's-Heerenhof (foto Fred van den Heuvel)
 • Basisschool St. Franciscus (foto Fred van den Heuvel)
 • A12 Autobaan (foto Fred van den Heuvel)
 • Betuwelijn (foto Fred van den Heuvel)
 • Kasteel Halsaf (foto Fred van den Heuvel)
 • Lotjeshoeve (foto Fred van den Heuvel)
 • Sportpark De Buitenboom (foto Fred van den Heuvel)

Samenkomen

Kulturhus De Borg is het kloppend hart van het dorp en dat komt vooral omdat mensen hier samenkomen. Hebt u uw kind naar school of peuterspeelzaal gebracht en wilt u nog even met uw buurvrouw napraten? In de foyer drinkt u een gezellig kopje koffie met elkaar.

Wilt u een afspraak maken voor een goed overleg op een gezellige plek: de foyer is licht en helder en biedt toch voldoende ruimte om zonder overlast een gesprek te voeren. Vanuit de automaat bepaalt u zelf welke koffie u wilt.

De foyer wordt nog voorzien van een leestafel, dus wil u even uitblazen als u boodschappen hebt gedaan (de COOP-winkel wordt ernaast gebouwd) of wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, schuif dan aan en praat erover. Een echt huiskamergevoel!

Historie

In het Kulturhus is ons gevoel voor historie verwerkt in de naamgeving van de diverse zalen.

Basisschool St. Franciscus en peuterspeelzaal Skippy en de buitenschoolse opvang van De Kangoeroe zijn naar deze plek verhuisd waar dorpshuis St. Jan al was. Om de geschiedenis recht te doen wordt een deel van het Kulturhus dan ook nog dorpshuis genoemd.

Daarin bevinden zich de Jan Buiting Foyer, genoemd naar de beheerder uit vroegere jaren, de Jan Hulsink Zaal, genoemd naar de voorzitter van de exploitatievereniging Veropinex van het dorpshuis (nu een slapende vereniging geworden) en de Jan de Nerée Zaal, genoemd naar de beschermheer van het schuttersgilde en voormalig eigenaar van een deel van de ondergrond.

Over de grote zaal kon al helemaal geen discussie zijn: dat is de St. Jan Zaal, genoemd naar schuttersgilde St. Jan, eigenaar en grootste vereniging van Babberich met bijna 1100 leden.

En zo kijkt De Borg met respect naar het verleden en met visie naar de toekomst!

FDG

Kulturhus De Borg is aangesloten bij de Federatie Dorpshuizen Gelderland (FDG), de organisatie die zich inzet voor meer dan 160 dorpshuizen en multifunctionele gebouwen in Gelderland. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de VKK, de Vereniging voor Kleine Kernen.

De FDG helpt dorpshuizen met informatie over wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de paracommercie, het omgaan met Buma, STEMRA, Sena en Videma, maar ook met BTW-afdracht, subsidieverzoeken, horecavragen en omgaan met de gemeente.

Kulturhus De Borg heeft met hulp van de FDG een subsidieaanvraag gedaan bij het Oranje Fonds en dat heeft € 44.500,- opgeleverd voor nieuw meubilair. Dat loont dus de moeite! Tegen een geringe vergoeding kan de FDG ook uw jaarstukken verzorgen.

Wilt u meer informatie over de FDG dan kan dat via de website www.federatie-dorpshuizen-gelderland.nl Daar vindt u ook informatie over het lidmaatschap.

Het post- en bezoekadres is:

Zuiderpoort 56

6605 HN Wychen

Tel. 024-6423070

Email fvdg@xs4all.nl

Het kantoor is open op maandag & dinsdag (09.00-15.30 uur), woensdag (11.00-14.00 uur) en donderdag & vrijdag (09.00-14.00 uur).

Bestuur

Kulturhus De Borg wordt bestuurd door twee stichtingen: de Stichting Kulturhus Babberich (SKB) die het beleid voert en de Stichting Uitvoerend Beheer (SUB) die voor de dagelijkse gang van zaken zorg draagt.

Beide stichtingen worden bijgestaan door een Vereniging van Eigenaren (VvE) en een Raad van Toezicht (RvT) ziet op afstand toe dat alles correct verloopt.


Gebruikers

Kulturhus De Borg wordt al door veel verenigingen gebruikt:

 • Harmonie St. Franciscus oefent er en houdt er haar uitvoeringen
 • Drumfanfare St. Jan doet precies hetzelfde
 • Schuttersgilde St. Jan overlegt hier en houdt het grootste feest van Babberich: het schuttersfeest in het eerste weekeinde van september
 • Tafeltennisvereniging Shot speelt haar wedstrijden voor competitie en recreanten in de gymzaal
 • De Katholieke Bond voor Ouderen houdt elke dinsdagmiddag haar soos
 • Carnavalsvereniging De Schuumneuzen houden de pronkzitting in november en gaan helemaal los tijdens het carnaval
 • De Dorpsraad Babberich houdt hier haar jaarvergadering
 • De jeugdvereniging heeft dinsdag haar club avond
 • De eenwielervereniging rijdt vrijdags op 1 wiel door de gymzaal.
 • Op vrijdag middag is er senioren gym.
 • en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan…
 • en toch is er nog plek voor u! Laat u zich maar informeren.

Meer artikelen...