logo2

0316 - 712 051
fbig

CORONAVIRUS

a      b     c

Babberich, 14 maart 2020

Beste lezer,

De meest recente ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) maakt dat we u willen informeren over een belangrijke maatregel die we hebben getroffen omtrent het gebruik van het cultuurgedeelte van het Kulturhus de Borg.

De besturen van de Stichting Kulturhus Babberich, Stichting Uitvoerend Beheer en de Dorpsraad Babberich hebben in overleg met de locatiemanager van de Borg besloten, per direct, het cultuurgedeelte van de Borg te sluiten voor alle activiteiten. Het betreft de foyer, de grote en kleine zaal en de gymzaal in de avonduren. De maatregel is vooralsnog van kracht tot en met 28 April 2020.

Wij realiseren ons dat dit een ingrijpende maatregel is. Echter in het belang van de volksgezondheid geven we hiermee invulling aan de oproep van het kabinet om sociale contacten in het algemeen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen sterk te verminderen.

Voor de volledigheid willen wij erop wijzen dat de genomen maatregel alleen betrekking heeft op de culturele- en verenigingsactiviteiten. Andere instellingen (school en kinderopvang) en commerciële partijen (fysio, logopedie, bloedprikpost) die gebruik maken van de Borg zullen hun eigen afwegingen maken.

Wij blijven in contact met de instanties en laten ons voortdurend informeren. Zodra het advies wijzigt of andere maatregelen van kracht worden zullen we u hiervan op de hoogte brengen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:
info@kulturhusbabberich.nl

 

Met vriendelijke groeten,

Maurice Driessen, locatiemanager de Borg
Johan Schlief, voorzitter Stichting Uitvoerend Beheer
Willy van Dinther, voorzitter Dorpsraad Babberich
Ben van Bindsbergen, voorzitter Stichting Kulturhus Babberich

Contactgegevens

Kulturhus De Borg
Babborgaplein 3A,
6909 DW Babberich
 
Telefoon: 0316 - 712 051

Openingstijden

maandag    09.00 - 18.00 
dinsdag  
woensdag  
donderdag     
vrijdag  
zaterdag  
zondag  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30